Utbildningar & inspirationsföreläsningar

TJÄNSTER

Boka mig

Utbildning

Inspiration

Forskningsfältet

Få skräddarsydda tips för utbildningsinsatser. Kontakta mig för enstaka utbildningsinsatser eller längre projekt.

Behöver du inspiration eller rådgivning inför hantering av exempelvis Internet eller AI? Hör av dig så pratar vi vidare!

Behövs en uppdatering om hur forskningsfältet kring digitalisering och lärande ser ut? Kontakta mig så reder vi ut det!

MIN HISTORIA

Lärare hela vägen

Jag startade min enskilda firma med en passion för att guida andra inom utbildningsområdet. Jag föreläser om att hantera nätet och allt dess innehåll, skolans digitalisering samt presentationsteknik; med målgrupper som  lärare, föräldrar och barn i åtanke.

Genom åren har jag utvecklat min verksamhet för att stödja och inspirera andra att omfamna digitala verktyg i undervisningen. Med ökande behov av digital kompetens fortsätter jag att vägleda mina kunder mot framgång.


Med en utgångspunkt som legitimerad lärare i svenska och engelska för gymnasiet, och med ett särskilt intresse för digitaliseringen av det svenska skolsystemet, hamnade jag (för över ett decennium sedan) på School of Education and Communication, Jönköping University (JU). Innan JU arbetade jag som lärare i en kommunal skola i över sju år, där jag undervisade i engelska, svenska, svenska som andraspråk och som IT-pedagog.


Jag är väldigt mycket en person som trivs när jag kan hjälpa människor oavsett om det handlar om att undervisa och lära, lyssna, finnas där etcetera. Jag har alltid haft som mål att bli lärare. När jag började skolan vid sju års ålder visade den lärare jag hade då, vilken typ av lärare och person jag ville bli. Från och med då, och fortfarande 40 år senare, försöker jag fortfarande göra mitt bästa för att bli den läraren, den personen! Så jag antar att det jag tror på är att vi alla kan förbättra oss själva och alltid fortsätta att lära oss.

VARFÖR DU SKA VÄLJA MIG

Vetenskap och beprövad erfarenhet

PEDAGOGISK ERFARENHET

VETENSKAPLIGHET

Som erfaren pedagog med målgrupper från förskola till högskola, har jag en lång erfarenhet av hur olika åldrar möter digitaliseringen av samhället.  Detta medverkar till att jag har en kännedom om vad som behövs, samt vad som fungerar för olika målgrupper.

Med tanke på min bakgrund, är allt jag gör och pratar om genomsyrat av vetenskaplighet. Mitt område är ett sådant som hela tiden uppdateras vilket gör att jag ständigt fyller på med ny kunskap om de olika fälten och kan leverera "det senaste".

OM MIG

Lärare & Forskare

Jag har, förutom en magisterexamen i pedagogik, en lärarexamen med inriktning mot skolans senare år i ämnena svenska och engelska. Mellan 2004 och 2011 var jag verksam som lärare i årskurserna 7-9 inom svenska, svenska som andraspråk och engelska. Under åren 2008-2011 arbetade jag även som IT-pedagog och var med utvecklade både den lokala skolans såväl som Jönköpings kommuns Skoldatorkoncept.


Sedan 2011 har jag varit anställd på Högskolan för lärande och kommunikation (Jönköping University) och undervisar på samtliga lärarprogram bland annat med fokus på digitaliseringen av skolan men undervisar också om kunskapsfilosofi, vetenskapliga metoder samt vetenskapliga teorier.


2015 startade jag min enskilda firma där jag arbetat att ta fram MIK-arbete för skolor på större projektnivå men mestadels handlar mitt arbete om att föreläsa om olika ämnen med koppling till mina kompetensområden. 


Sedan höstterminen 2018 är jag även doktorand i pedagogik med fokus på meningsfullt digitalt lärande. 

PUBLIKATIONER

ARTIKLAR

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Manderstedt, L., Anderström, H. (2024). We are mentoring more often: experiences of being a mentor in a training school project. Education Inquiry, 15(2), 203-226. Mer information


Manderstedt, L., Anderström, H., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2022). Consensus and discrepancies on quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 116. Mer information


Bäcklund, J., Hugo, M., Ericson, K. (2022). Pre-service teachers’ experiences of the transition from analogue to digital learning during the Covid-19 pandemic. Problems of Education in the 21st Century, 80(2), 273-288. Mer information


Anderström, H., Manderstedt, L., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2020). Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Utbildning och Lärande / Education and Learning, 14(1), 45-64. Mer information


Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H., Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet?En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal. Högre Utbildning, 9(1), 48-60. Mer information


Bäcklund, J., Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions. Problems of Education in the 21st Century, 76(4), 451-464. Mer information


Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study. Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86. Mer information


KONFERENSBIDRAG

Bäcklund, J. (2023). Teaching and Learning in the 21st century – Classrooms in 2022 with a focal point on digital tools. 27th JURE 2023 Pre-Conference (Part of EARLI), 20-21 August 2023, Thessaloniki, Greece. Mer information


Bäcklund, J. (2023). Making Education Matter and Educational Matters in the 21st century: Digital Presence of Schools. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023, 14 december 2023. Mer information


Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2022). Vi handleder mer!: Erfarenheter av att vara handledare i en övningsskola. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. Mer information


Bjursell, C. Ahl, H. Almgren, S. Berglez, P. Bergström, J. Bertills, K. , ... Öhman C. (2022).Lifelong Learning Through Context Collapse: Higher education Teachers’ Narratives About Online education During The Pandemic. INTED2022 Conference, 7th-8th March 2022. Mer information


Ishäll, L., Aktaş, V., Bjursell, C., Ozturkcan, S., Bäcklund, J. (2021). Upplevelser av digitaliseringens effekter på lärandet, sociala interaktioner och arbetsmiljön: en kvalitativ pilotstudie under global pandemi. FALF 2021, "Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?", Online, June 14-16, 2021. Mer information


Bäcklund, J., Hugo, M. (2021). Lärarstudenters uppfattningar av övergången från analog till digital undervisning under Covid-19. Forskning om högre utbildning, Örebro universitet, 19–20 maj 2021. Mer information


Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2019). Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-2019. Forskningsbaserad undervisning, Teori och praktik i samverkan, 12 november 2019, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Mer information


Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L., Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande?En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet. Mer information


Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H., Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan.Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet. Mer information


Bäcklund, J. (2018). Teachers’ experiences of the Flipped Classroom. New Delhi: Excel India Publishers, 5th International Media Summit - An interdisciplinary conference on Mediamorphosis: Identity & Participation, 16-17 February 2018, KC College, Mumbai, India. Mer information


RAPPORTER

Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication Mer information


Segolsson, M., Bäcklund, J. (2016). Flippa mellan skolämnen: En forskningsstudie om Flippad undervisning i skolår 6 och 7. Mer information


Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. Mer information

KONTAKTA MIG