Jag arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan för lärande och kommunikation med inriktning mot utbildningsvetenskap och Information- och kommunikationsteknologi samt Medie- och informationskunnighet. (IKT respektive MIK) Jag är legitimerad lärare för grundskola och gymnasium i svenska och engelska. Jag undervisar idag inom olika lärarutbildningar (förskola, skola, fritidshem, gymnasiet samt på högskolepedagogiska kurser).Johan Bäcklund

Jag föreläser om:

 • flipped classroom (flippat klassrum/flippad undervisning/flippat lärande)
 • implementering av hårdvara och mjukvara i skolmiljön (IT-didaktik, kritiska förhållningssätt etc.)
 • skolans digitalisering
 • presentationsteknik
 • paddagogik (en lek med ord – lärplattor och pedagogik)
 • att ha kameran som elev (distanspedagogik)
 • formativ bedömning
 • att föreläsa och undervisa på engelska
 • pedagogik

Jag kan även hjälpa dig med:

 • sociala medier
 • din webbplats
 • enkätundersökningar

Kontakta mig här.