Jag arbetar som universitetsadjunkt på Högskolan för lärande och kommunikation med inriktning mot utbildningsvetenskap och Information- och kommunikationsteknologi samt Medie- och informationskunnighet. (IKT respektive MIK) Jag är legitimerad lärare för grundskola och gymnasium i svenska och engelska. Förutom att jag idag undervisar i olika lärarprogram (förskola, skola, fritidshem, gymnasiet samt på högskolepedagogiska kurser), doktorerar jag på 50 % med inriktning pedagogik och skolans digitalisering. Johan Bäcklund

Jag föreläser om:

  • att hantera nätet och allt innehåll (inriktningar mot lärare, föräldrar och barn)
  • blended learning/flipped classroom (flippat klassrum/flippad undervisning/flippat lärande)
  • skolans digitalisering
  • presentationsteknik
  • att ha kameran som elev (distanspedagogik)
  • formativ bedömning

Kontakta mig här.